Výběr filtrační polomasky

Činnost Třída ochrany Důležité informace
Pískování, Řezání, Vrtání Rez, Kovové částice, Plnivo P1 -
Beton, Kámen P1 při vysoké koncentraci křemíku P2
Cement, Dřevo, Ocel P2 -
Laky/Fermeže/Antikorozní nátěry P2 při přítomnosti chromanů P3
Ocel, Nerezová ocel P3 -
Nátěr proti usazování P3 může být nutná speciální filtrační polomaska
Nástřik oleje při nízké teplotě   P2 -
Svařování Měkká ocel, Zinek (Autogen, MIG/MIK) P2 3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
Nerezová ocel (Elektrody) P3 3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
Pájení P2 -
Práce s azbestem Velmi malá množství P2 -
  P3 -
Práce se sklem a minerálními vlákny   P2 -
Třídění odpadu   P2 -
Stříkání Nástřik barev P2 Může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
Pesticidy (rozpustné ve vodě) P2 -
Technická údržba (např. výměna filtru)   P3 -
Alergie Pyl, Zvířecí srst P1 -
Obilný prachy P2 -
Konstakt s: Plíseň/Houby P2 -
Bakterie P2 s Tuberkulózou P3
Výfukové plyny/kouře z dieslového motoru P2 -

Výstraha:
Tyto instrukce jsou pouze vodítkem. Neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě filtrační polomasky. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení filtrační polomasky a pokynech pro uživatele. Před použitím každé z těchto filtračních polomasek si uživatel musí přečíst pokyny pro každy výrobek a porozumět jim. Musí být dodržena příslušná státní legislativa.


Aplikační limity pro filtrační polomasku s vyměnitelným filtrem

Ochranný faktor NPK-P Důležité informace
  Polomaska Celoobličejová maska  
Filtrační polomaska proti částicím FFP1 - P1 4 4 nechrání před částicemi karcinogenních nebo radioaktivních materiálů, ani před vzduchem přenášenými biologickými látkami rizikové skupiny 2 a 3 a enzymy
Filtrační polomaska proti částicím FFP2 - P2 12 16 nechrání před částicemi radioaktivních materiálů, ani před vzduchem přenášenými biologickámi látkami rizikové skupiny 3 a enzymy
Filtrační polomaska proti částicím FFP3 - P3 50 200 -

Nejvyšší přípustná koncentrace pracovního prostředí